Välimeediapinnad suurusega 6 x 3 meetrit
Viimsis (Randvere tee 5).